Van Driel Fruijtier Specialisten
btw Wetgeving; constant in beweging
Team

Partners

mr. G.B. (Machiel) van Driel RB
Machiel van Driel heeft Fiscaal recht met als afstudeerrichting Kostprijsverhogende Belastingen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Nadat hij vanaf 1998 bij twee middelgrote kantoren heeft gewerkt als btw-adviseur is hij in 2003 gestart met een eigen onderneming. Vanaf 2008 is hij partner van Van Driel Fruijtier btw-specialisten en vanaf 2011 is hij tevens directievoorzitter van Van Driel Fruijtier btw-specialisten. Hij verzorgt regelmatig lezingen en incompany cursussen. Machiel van Driel houdt zich met name bezig met advisering van non-profit-instellingen.

mr. C.F.C. (Frank) Resseler
Frank heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden gestudeerd met als afstudeerrichting Kostprijsverhogende Belastingen. Hij heeft bij diverse kantoren gewerkt waar hij zich zowel met nationale als internationale btw-advisering bezighield. Regelmatig was hij spreker tijdens internationale conferenties. Sinds 2008 werkte hij als associé voor Van Driel Fruijtier btw-specialisten, en sinds 2011 is hij partner van Van Driel Fruijtier btw-specialisten. Zowel voor Nederlandse als buitenlandse belastingmagazines heeft hij artikelen gepubliceerd. Frank Resseler houdt zich met name bezig met internationale btw-advisering. Als onderdeel hiervan geeft hij regelmatig in-house trainingen bij internationaal opererende bedrijven en logistieke dienstverleners.

mr. M.D.J. (Matthijs) van der Wulp LLM
Matthijs van der Wulp heeft de studie Nederlands recht afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vervolgens heeft hij de bacheloropleiding Fiscaal recht afgerond, eveneens aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De masteropleiding Fiscaal recht, Accent Indirecte Belastingen heeft hij afgerond aan Tilburg University. Matthijs is vanaf december 2005 werkzaam als btw-adviseur, eerst bij Van Driel btw-belastingadvies BV en vanaf 2008 voor Van Driel Fruijtier btw-specialisten. Sinds 2011 is hij partner van Van Driel Fruijtier btw-specialisten. Hij heeft vele publicaties met betrekking tot de btw verzorgd en is vaste medewerker van BtwBrief. Daarnaast is hij als buitenpromovendus verbonden aan Tilburg University. Matthijs houdt zich met name bezig met bezwaar- en beroepsprocedures en vaktechniek.

Btw-adviseurs

mr. S.I. (Inge) Verrips-Shun
Inge heeft Fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Zij heeft bij een groot en middelgroot advieskantoor gewerkt als btw-adviseur en heeft ervaring opgedaan in de btw-adviespraktijk waarbij het zwaartepunt lag bij internationale vraagstukken. Ook heeft Inge interne btw-cursussen gegeven. Vanaf februari 2011 is Inge werkzaam bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten.

J.J. (Joanne) Ligthart-de Bruin
Joanne heeft enkele jaren rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden en volgt momenteel een opleiding HBO-Rechten. Joanne is sinds mei 2011 werkzaam bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten als adviseur.

mr. N. (Najat) Idrissi
Najat heeft Fiscaal Recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gedurende haar studie is zij als fiscalist enkele jaren werkzaam geweest op een accountantskantoor. Sinds oktober 2011 is zij werkzaam bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten. 

R.H.G.P. (Ronald) van den Hurk MSc
Ronald heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hij is enkele jaren werkzaam geweest bij een allround advieskantoor waar hij zich onder andere bezig hield met btw. Sinds december 2011 werkt hij als btw-adviseur bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten. 

H.T. (Hoai Thu) Vu Dinh
Hoai-Thu Vu Dinh studeert momenteel Fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Haar interesse ligt voornamelijk in de omzetbelasting. Hoai-Thu is sinds 2015 werkzaam bij Van Driel-Fruijtier btw-specialisten.

M. (Mandy) Zhang LLM
Mandy heeft Fiscaal Recht, accent indirecte belastingen gestudeerd aan de Tilburg University en beschikt tevens over een civiel effect verklaring. Tijdens haar studie is zij werkzaam geweest bij een groot advieskantoor en een overheidsorganisatie. Sinds december 2016 is zij werkzaam bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten als btw-adviseur.

Secretariaat

P. (Petra) Hoogesteger
Petra heeft de Havo afgerond en werkt sinds 2008 als secretaresse bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten.

S.G. (Ilse) van der Wulp - van de Visch
Ilse heeft haar diploma's VMBO –GT en SPW-4. Na een aantal jaar in de gehandicaptenzorg te hebben gewerkt, heeft ze de overstap gemaakt om secretaresse te worden. Ilse is sinds maart 2011 werkzaam bij Van Driel Fruijtier btw- specialisten.

T.C. (Cynthia) van de Weteringh
Cynthia heeft haar diploma's VMBO-GT en SPW-3 behaald. Sinds november 2011 is ze werkzaam als secretaresse bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten.

E.M. (Eveline) ten Hoor
Eveline heeft de Havo afgerond en vervolgens haar diploma voor de opleiding Directiesecretaresse behaald. Na bij een tweetal advocatenkantoren werkzaam te zijn geweest, werkt ze sinds april 2013 als directiesecretaresse bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten.

A. (Adrianne) Klijnsmit
Adrianne heeft na haar VMBO-opleiding haar diploma’s voor Sociaal Agogisch Werkster en Directiesecretaresse behaald. Sinds september 2015 is zij als secretaresse werkzaam bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten.