Van Driel Fruijtier Specialisten
btw Wetgeving; constant in beweging
Publicaties

Weekblad fiscaal recht
Slopen: niets is wat het lijkt?
Weekblad fiscaal recht 2010/6851, p. 383-387
Door Mr. A.F. Fruijtier FB en Mr. M.D.J. van der Wulp

Btw-brief
Interne levering: volledige aftrek + bestemmingswijzing
btw-brief 2009, nr. 6/7, p.3-7.
Door Mr. M.D.J. van der Wulp

Tribuut
Integratielevering: schaap in wolfskleren!
Tribuut 2009, nr. 3, p. 22-27.
Door Mr. M.D.J. van der Wulp

Vrijstelling intramurale verpleging en verzorging: clean it up!'
Tribuut 2009, nr. 2.
Door Mr. G.B. van Driel

Bouwterrein: land vol paradoxen!
Tribuut 2008, nr. 5, p. 6-10.
Door Mr. M.D.J. van der Wulp

MKB-adviseur
Vereenvoudiging en actualisering administratieve regels btw
MKB-adviseur, nr. 4, p. 17-20.
Door Mr. G.B. van Driel

Herzieningsregels voor investeringsgoederen aan herziening toe
MKB-adviseur 2009, nr. 4., p. 30-33.
Door Mr. M.D.J. van der Wulp

Huwelijksvermogensrecht bepaalt aftrek aanschaf-btw
MKB-adviseur 2008, nr. 7/8, p. 17-21.
Door Mr. G.B. van Driel

Btw-vrijstelling beroepsonderwijs: keuzemogelijkheid (niet) afgeschaft
MKB-adviseur 2011, nr. 4, p. 6-11.
Door Mr. M.D.J. van der Wulp