Van Driel Fruijtier Specialisten
btw Wetgeving; constant in beweging
Diensten

De dienstverlening van Van Driel Fruijtier bestaat uit:

 • Advisering op het gebied van de btw
 • Het verzorgen van een btw-scan
 • Het verzorgen van een btw-handleiding
 • Het verzorgen van registratie- en deregistratieverzoeken
 • Het verzorgen van btw-aangiften
 • Het verzorgen van statistiekopgaven
 • Het verzorgen van opgaaf intracommunautaire prestaties
 • Het verzorgen van teruggaafverzoeken op grond van Richtlijn 2008/9/EG of de Dertiende Richtlijn
 • Het verzorgen van (in company)cursussen en trainingen
 • Het uitvoeren van een due-diligence
 • Optreden als gemachtigde in bezwaarprocedures
 • Optreden als gemachtigde in beroepsprocedures bij rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
 • Optreden als algemeen fiscaal vertegenwoordiger